Voor professionals die meer handvatten willen in het begeleiden van scheidende stellen, die ook het gevoel hebben vaak klem te zitten en meegezogen te worden in het conflict, hebben wij een training ontwikkeld voor het toepassen van de SCHIP-aanpak.
Deze training kan ofwel via een open inschrijving worden gevolgd, ofwel in-company.

Alle trainingen zijn geaccrediteerd.

Kwaliteitsbewaking van de geregistreerde en gecertificeerde SCHIP-behandelaren:

Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIP-aanpak rust licentie.  Alleen die SCHIP-behandelaren die daartoe zijn opgeleid zijn bevoegd deze aanpak onder de naam SCHIP-aanpak uit te voeren.

Voor cliënten en hun verwijzers is het van essentieel belang te weten of de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.

De SCHIP-behandelaren die in het verwijsbestand zijn opgenomen hebben zich gecommitteerd aan onderstaande gestelde criteria:

 • De SCHIP-behandelaar is in het bezit van een geldig certificaat SCHIP-behandelaar
 • De SCHIP-behandelaar volgt jaarlijks 2x een intervisiebijeenkomst en 1x per jaar neemt hij/zij deel aan een, door de SCHIP-organisatie georganiseerde, studiedag.

Trainingen

Geaccrediteerde driedaagse basistraining:

Deze training bestaat uit zes dagdelen.

Tijdens de training maakt men grondig kennis met de SCHIP-aanpak en leert men deze te kunnen toepassen bij (v)echtscheidingen. De basis methodieken die ten grondslag liggen aan deze aanpak zijn die van het EFT model en de Narratieve Benadering.

De training staat open voor therapeuten en mediators, of andere professionals met een psychosociale achtergrond, die met gescheiden stellen werken. Dit is geen training voor ouders of betrokken familie.

Tijdens de training doet men uitgebreid kennis op van:

 • De theorie van (de postrelationele) rouw na echtscheiding
 • De theorie van het HART-model
 • De theorie van de connectie tussen verlies en conflict
 • De theorie van relatievorming
 • De invloed van seksuele ontrouw
 • De SCHIP-aanpak
 • De relatie tussen hechting-coping
 • De Narratieve-benadering
 • De EFT-benadering

Na afloop van de driedaagse training is de deelnemer in staat om de SCHIP-aanpak zelfstandig toe te passen. Men kan zich daarna inschrijven in het verwijsbestand van de website SCHIP-aanpak (€ 175,– per jaar). Om in dit verwijsbestand opgenomen te worden, vragen wij de behandelaar per jaar deel te nemen aan minimaal twee online intervisies van één uur (gratis indien vermeld op de website) en een door ons georganiseerde bijscholingsdag (€ 125,– bij vermelding op de website).

Let op: per 1 januari 2020 veranderen deze voorwaarden.

Deze driedaagse trainingen (open inschrijving) zijn in Nederland ondergebracht bij de Sociale Academie Utrecht.
De trainingen worden gegeven in vergadercentrum Domstad in Utrecht.

In Belgie zijn de trainingen ondergebracht bij Konnekt-it. De trainingen worden daar gegeven in Gent, of op aanvraag op een andere lokatie.

De training is geaccrediteerd door: SKB (68 ptn), SKJ (31 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (36 ptn), MfN (21 ptn) en NVO/NIP (herregistratie: 19 ptn; tijdelijke wegingsregeling: behandeling 5 ptn, overige taken 4,5 ptn ).

Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.
Voor de eerstvolgende training kun je kijken op de website van de Sociale Academie Utrecht.

De kosten voor de driedaagse training bedragen € 975,- per persoon. Dit is inclusief, lunch, trainingsmateriaal en certificaat en exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.
Na het volgen van de training ontvangt men het certificaat SCHIP-therapeut of SCHIP-mediator en kan men op de website worden vermeld als geaccrediteerde SCHIP-behandelaar. Kosten hiervoor bedragen € 175,– per jaar.

Geaccrediteerde driedaagse experttraining:

Deze training bestaat uit zes dagdelen.

Nadat men de basistraining voor SCHIP-behandelaar heeft gevolgd, bestaat er de mogelijkheid een experttraining te volgen.
In de experttraining SCHIP-behandelaar wordt gedetailleerd ingegaan op alle mogelijke valkuilen, voetangels en -klemmen die de SCHIP-behandelaar ondervindt tijdens het begeleiden van (ex)paren.

In deze training komt aan bod:

hoe motiveer ik mijn cliënten tot het volgen van de SCHIP-aanpak en hoe hou ik ze beiden binnen;
hoe bewaak ik meervoudige partijdigheid;
hoe creëer en behoud ik een veilige context voor de behandeling;
hoe weet ik of en wanneer ik alle relevante informatie hebt;
hoe ga ik om met intense emoties;
hoe help ik mijn cliënt de ander echt te horen;
hoe ga ik om met weerstand;
hoe stimuleer ik het reflectief vermogen van mijn cliënt;
hoe ga ik om met onverwachte wendingen tijdens de behandeling.
Er wordt gewerkt met eigen en door de trainers aangeleverde casuïstiek.

Werkvormen: Kennisoverdracht • Verwerkingsopdrachten • Rollenspelen • Casuïstiekbespreking • Individuele eindpresentatie

Na het volgen van deze training is men in staat om te gaan met complexe situaties tussen de scheidende stellen in de behandelkamer.

De training is geaccrediteerd door: SKB (99 ptn), SKJ (28 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (42 ptn) en MfN (21 ptn). Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.
De eerstvolgende training vindt plaats op 18 tot en met 20 maart in Utrecht.
0
De kosten voor de driedaagse experttraining bedragen € 1250,- per persoon, vrij van btw. Dit is inclusief, lunch, trainingsmateriaal en certificaat en exclusief het boek “Rouwconflict (Uitslag & Rodenburg)” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

In-company training

Geaccrediteerde eendaagse training

De eendaagse training SCHIP-toeleider is speciaal ontwikkeld voor advocaten en mediators die niet van plan zijn een SCHIP-traject te gaan aanbieden aan hun clienten, maar die wel meer willen weten over het gedachtegoed zodat zij nog beter de patronen herkennen die de scheidende stellen laten zien. Met inzicht in de SCHIP-aanpak krijgen zij handvatten om het gesprek in goede banen te leiden. Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennisgemaakt met de theorie, de vijf fasen en toepassing van de SCHIP-aanpak. De deelnemer ontvangt dan het certificaat SCHIP-toeleider. Er wordt gewerkt met eigen casuistiek en door de trainer aangeleverde casuistiek.

De training is geaccrediteerd door: SKB (12 ptn), SKJ (13 ptn), en MfN (7 ptn), NVRG (3 ptn) en het registerplein (12 ptn). Alleen bij 100% aanwezigheid verkrijgt men het certificaat.

Tijdens de eendaagse training krijgt de deelnemer een introductie in:

– de theorie van postrelationele rouw
– het HART model
– de connectie tussen verlies en conflict
– de theorie van de SCHIP-aanpak
– de vijf fasen van de SCHIP-aanpak
– de visie op het voorkomen van vechtscheidingen
– de weg naar gezamenlijk ouderschap
– hoe cliënten te motiveren zijn voor de SCHIP-aanpak.

Deze eendaagse training wordt in-company gegeven, een op maat gemaakte in-company training specifiek toegesneden op de vraag en behoefte van de desbetreffende organisatie.

De kosten voor deze dagtraining bedragen € 2450,– per dag voor maximaal 16 deelnemers. Dit is inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding”.

De cursisten ontvangen dan het certificaat SCHIP-toeleider.

Het is mogelijk om na de eendaagse een in-company tweedaagse training te volgen, waarna men bevoegd is om SCHIP-trajecten uit te voeren. Er mag maximaal een half jaar tussen de eendaagse en de aanvullende tweedaagse training zitten.

De cursisten ontvangen dan het certificaat SCHIP-toeleider.

Driedaagse training SCHIP-behandelaar

Kiest u voor de driedaagse in-company training tot SCHIP-behandelaar dan zijn de kosten voor maximaal 16 deelnemers, € 7500,–. Inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

Workshops

Tijdens de workshop worden de vijf fases van de SCHIP-aanpak gepresenteerd en toegelicht. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden, door middel van kleine oefeningen, op een praktische wijze kennis te maken met de SCHIP- aanpak.

De kosten voor deze workshop bedragen € 550,– voor maximaal 8 deelnemers (1 trainer) en € 1000,– voor 9 – 16 deelnemers (2 trainers).

Lezingen

Op aanvraag kan een lezing worden verzorgd over de SCHIP-aanpak. De tijdsduur en kosten van de lezing zijn afhankelijk van het beoogde doel en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Tijdens en na de lezing wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Voor trainingen, workshops en lezingen geldt dat bij een reisduur van meer dan 30 minuten, € 50,– per reisuur wordt berekend.
Kilometerkosten worden berekend a € 0,19 per kilometer.